PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE
DOSTARCZAMY KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA DLA PRZEMYSŁU

Szybki Kontakt

+48 14 670 51 81

+48 14 676 99 35

pzm@p-zm.com

ul Świętosława 272 39-200 Dębica

DLACZEGO PZM?

Koncentrujemy się na tworzeniu rozwiązań najwyższej jakości.

AUTOMATYZACJA PROCESÓW
PRODUKCYJNYCH

Jesteśmy specjalistami w zakresie automatyzacji procesów.

PROJEKTOWANIE

Oferujemy kompleksową obsługę projektu.

Nasi Partnerzy

Informujemy, iż przedsiębiorstwo PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020 Działanie 1.4 Wzór na konkurencję pt.
ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ

Celem głównym projektu jest podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Wartość projektu: 5 026 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 59.68%

 

Informujemy, iż przedsiębiorstwo PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k. otrzymała wsparcie w związku z realizacją projektu nr  POPW.01.05.00-18-0066/20 w ramach
Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy.

Wartość projektu: 274.042,68 PLN

Wartość dofinasowania: 274.042,68 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 100 %

Firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie i publikacja zdjęć, filmów bądź jakichkolwiek informacji bez zgody jest zabronione.