Rodzaj dna:
Płaski

Rodzaj dna:
Stożkowe

1 zbiornik

2 zbiorniki

4 zbiorniki

6 zbiorników


Drabina

Wziernik zbiornikowy okrągły

Wziernik prostokątny

Zabezpieczenie drabiny

Właz okrągły

Właz prostokątny

Barierki

Banda

Mieszadło kotwicow

Rama nośna

Bandy wysoki

Zespół włazu rewizyjnego

Mieszadło łopatkowe kątowe

Mieszadło łopatkowe

Zespół - zawór kulowy z osłoną Slide

Zespół - zawór kulowy z osłoną Lock

Szafy Sterownicze