Podkarpackie Zakłady Mechaniczne

ul Świętosława 272 39-200 Dębica

CENTRALA

+48 14 670 51 81

+48 14 670 51 72 (fax)

biuro@p-zm.com

DZIAŁ HANDLOWY

+48 14 676 99 35

KSIĘGOWOŚĆ

+48 14 676 99 25

Firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie i publikacja zdjęć, filmów bądź jakichkolwiek informacji bez zgody jest zabronione.