Park Maszynowy
Park maszynowy
Nasz park maszynowy sukcesywnie się rozrasta, na chwilę obecną posiadamy ponad 100 maszyn i urządzeń:
0
Tokarki numeryczne CNC i uniwersalne
0
Frezarek poziomych centrów obróbczych CNC, pionowych centrów obróbczych CNC, uniwersalnych, obwiedniowych i bramowych
0
Wytaczarek numerycznych CNC i uniwersalnych
0
Tokarko-frezarka numeryczna CNC
0
Wiertarki numeryczne CNC, słupowe i promieniowe
0
Wycinarka Waterjet CNC
0
Laser CNC
0
Wypalarka plazmowo-gazowa CNC
0
Prasa krawędziowa CNC
0
Pras uniwersalnych, mimośrodowych i hydraulicznych
0
Szlifierek uniwersalnych do płaszczyzn, wałków i otworów
0
Dłutownice
0
Piły taśmowe
0
Nożyce gilotynowe
0
Spawarek do stali stopowych, chrominiklu i aluminium
0
Walcarka do gwintów
0
Piec hartowniczy
0
Kabina malarska

Firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie i publikacja zdjęć, filmów bądź jakichkolwiek informacji bez zgody jest zabronione.