Przetargi

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO NR 2/DST/3.2.2/KT dot. dostawy środków trwałych tj. „Maszyna do cięcia wodą”

PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci maszyny do cięcia wodą w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1878/19.

ZAŁĄCZNIKI:


INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA OFERTOWEGO NR 1/DST/3.2.2/KT dot. dostawy środków trwałych tj. „Wytaczarko-frezarka”

PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica przekłada do publicznej wiadomości informację o wynikach postepowania ofertowego na dostawę środków trwałych w postaci wytaczarko-frezarki w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1878/19.

ZAŁĄCZNIKI:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/DST/3.2.2/KT dot. dostawy środków trwałych tj. „Maszyna do cięcia wodą”

PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci maszyny do cięcia wodą w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1878/19.

ZAŁĄCZNIKI:


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DST/3.2.2/KT dot. dostawy środków trwałych tj. „Wytaczarko-frezarka”

PZM Technology Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wytaczarko-frezarki w ramach projektu pn. „WZROST KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁKI PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA INNOWACYJNEJ TECHNOLOGII MASZYN POWSTAŁEJ JAKO EFEKT PRAC B+R” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś Priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2: Kredyt na innowacje technologiczne, Wniosek o dofinansowanie projektu: POIR.03.02.02-00-1878/19.

ZAŁĄCZNIKI:

Produkujemy dla znanych firm