Projektowanie
Posiadamy własne biuro konstrukcyjne, które realizuje prace z zakresu:
  • Projektowanie urządzeń prototypowych na zlecenie Klienta
  • Projektowanie i wykonawstwo dokumentacji maszyn, urządzeń i oprzyrządowania
  • Wykonywanie dokumentacji technicznej na podstawie powierzonej koncepcji
  • Tworzenie koncepcji i wizualizacji 3D

Oferujemy kompleksową obsługę projektu – począwszy od potrzeb Klienta poprzez stworzenie modelu funkcjonalnego proponowanego rozwiązania, aż do wykonania dokumentacji konstrukcyjnej poprzez integrowanie układów aparatury kontrolno-pomiarowej, automatyki i robotyki do układów zasilania w media włącznie.

Używamy programów:

Firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie i publikacja zdjęć, filmów bądź jakichkolwiek informacji bez zgody jest zabronione.