Automatyzacja procesów produkcyjnych
Inteligentne rozwiązania dla przemysłu
Podkarpackie Zakłady Mechaniczne rozwijają i wspomagają procesy automatyzacji u swoich Klientów.

Rozwój przemysłu obserwowany w ciągu ostatnich lat spowodował wzrost złożoności procesów technologicznych oraz zaostrzenie wymagań w stosunku do jakości i wydajności produkcji.

Duża konkurencja wśród największych potentatów przemysłowych wymusza stosowanie coraz nowocześniejszych, bezpieczniejszych i bardziej niezawodnych systemów sterowania i zarządzania produkcją.

Powszechnie dąży się do tzw. automatyzacji przedsiębiorstw przemysłowych, polegającej na zastąpieniu lub ograniczeniu ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez maszyny, wykonujące pewne powtarzalne czynności automatycznie.

Podkarpackie Zakłady Mechaniczne od wielu lat skutecznie wdrażają systemy automatyzacji nie tylko w dużych korporacjach, ale również w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Oferujemy naszym Klientom stworzenie koncepcji usprawnienia, reorganizacji i automatyzacji od małych do dużych procesów lub modułów produkcji w oparciu o zaprojektowane i wyprodukowane w Podkarpackich Zakładach Mechanicznych:
  • manipulatory;
  • pozycjonery;
  • podajniki;
  • systemy magazynowe;
  • systemy transportowe;
  • linie technologiczne;
  • linie paletyzujące;
  • linie produkcyjne;
  • kompletne aplikacje z wykorzystaniem robotów przemysłowych;
  • inne maszyny i urządzenia według zlecenia Klienta.

Poprzez nasze działania Klienci zyskują bezpieczniejsze środowisko pracy, zwiększoną wydajność, niższe koszty działalności, gwarantowaną powtarzalność procesu w czasie oraz najważniejsze – zwiększoną konkurencyjność na rynku.

Firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie i publikacja zdjęć, filmów bądź jakichkolwiek informacji bez zgody jest zabronione.