Warunki zakupu

Ogólne Warunki Zamówienia określają zasady na jakich PZM Technology dokonuje zakupu towarów i/lub usług określonych w zamówieniu.

W poniższym dokumencie można znaleźć: warunki zamówienia, dostawy, ceny, warunki płatności, gwarancję i rękojmię, a ponadto informacje o: zapobieganiu korupcji, zakazie pracy nieletnich oraz polityce równych szans. Znajdują się w nim również informacje dotyczące podwykonawstwa oraz zobowiązania dostawcy do minimalizacji wpływu na środowisko.

Dokumenty do pobrania:

Produkujemy dla znanych firm