Unia Europejska

Unia Europejska

Informujemy, iż przedsiębiorstwo PZM TECHNOLOGY Sp. z o.o. spółka komandytowa zrealizowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020

Działanie 1.4 Wzór na konkurencję

pt. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ”

Cel główny projektu: Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PZM TECHNOLOGY Sp. z o.o. spółka komandytowa na rynku poprzez wdrożenie rekomendacji wskazanych w strategii wzorniczej opracowanej w ramach Etapu I działania 1.4 POPW.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

 • poszerzenie oferty o zbiorniki dla przemysłu z możliwością konfiguracji,
 • poszerzenie oferty o ogrodowe i tarasowe paleniska gazowe i tradycyjne,
 • wdrożenie działań w obrębie innowacji produktowej oraz uruchomienie produkcji nowych innowacyjnych produktów,
 • wdrożenie działań w obrębie marki PZM (B2B) i nowej marki produktowej (B2C),
 • wyodrębnienie nowych stanowisk w spółce,
 • wyposażenie ciągu technologicznego produkcji nowych produktów.

Projekt umożliwił osiągnięcie następujących efektów:

 1. Wdrożenie do oferty zbiorników dla przemysłu z możliwością konfiguracji.
 2. Wdrożenie do oferty ogrodowych i tarasowych palenisk gazowych i tradycyjnych.
 3. Redefiniowanie marki własnej Podkarpackie Zakłady Mechaniczne (B2B).
 4. Stworzenie nowej marki produktowej (B2C).
 5. Wdrożenie zmian w obrębie struktury organizacyjnej firmy.
 6. Zmiany i usprawnienia w obrębie procesów.

Wartość projektu: 6 231 902.08 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 960 451.99 PLN

Produkujemy dla znanych firm
EnglishFrenchGermanNorwegianPolishSwedish