ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/UD/POPW

Najważniejsze info

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o. o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i wizualizacja marki

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o. o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na usług doradczych polegających na zaprojektowaniu produktów oraz identyfikacji i wizualizacja marki w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/19.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 9/UD/POPW
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
  4. Wzór planu realizacji usługi – Załącznik nr 3.
Podkarpackie Zakłady Mechaniczne | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/UD/POPW
class="przetargi-template-default single single-przetargi postid-4943 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-4.12 vc_responsive"