ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/POPW_2

Najważniejsze info

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zapraszają do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki plazmowej CNC.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/POPW_2

 

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych w postaci wycinarki plazmowej CNC w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/19.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe nr 4/DST/POPW_2
  2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
  3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
Podkarpackie Zakłady Mechaniczne | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/DST/POPW_2
class="przetargi-template-default single single-przetargi postid-4912 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-4.12 vc_responsive"