ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/POPW

Najważniejsze info

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem produktów.

PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE Sp. z o.o. Sp. k., ul. Świętosława 272, 39-200 Dębica zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z projektowaniem produktów:

  • zaprojektowanie ogrodowych i tarasowych palenisk gazowych i tradycyjnych w dwóch liniach,
  • zaprojektowanie obiektów komplementarnych dla obu linii palenisk,

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PODKARPACKIE ZAKŁADY MECHANICZNE W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0008/19.

 

Załączniki:

  1. Zapytanie ofertowe_PZM_1_UD_POPW
  2. Zał. nr 1_Formularz ofertowy_PZM_1_UD_POPW
  3. Zał. nr 2_Oświadczenie o braku powiązań_PZM_1_UD_POPW
  4. Zał. nr 3_Plan realizacji usługi_PZM_1_UD_POPW
  5. Zał. nr 4_Zestawienie potw. dośw. w projektowaniu produktów o wadze pow. 50 kg i z obudową metalową__PZM_1_UD_POPW
  6. Zał. nr 5_Zestawienie potw. dośw. w projektowaniu produktów o kontrukcji metalowej_PZM_1_UD_POPW
  7. Zał. nr 6_Zestawienie potw. dośw. w realizacji usług związanych z proj. produktów o konstrukcji metalowe_PZM_1_UD_POPW
Podkarpackie Zakłady Mechaniczne | ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/UD/POPW
class="przetargi-template-default single single-przetargi postid-4760 samba_theme samba_left_nav samba_left_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-4.12 vc_responsive"