Jakość

Posiadamy własny Dział Kontroli Jakości, wyposażony m.in. w portalową maszynę do precyzyjnych pomiarów, wszelki niezbędny sprzęt oraz wysokiej klasy specjalistów ds. jakości, a także stanowiska pomiarowe na wydziałach produkcyjnych. Wyposażenie to jest stale modernizowane, co umożliwia nam prowadzenie badań podstawowych i specjalistycznych, a dodatkowy nadzór nad naszymi wyrobami prowadzony jest z zewnątrz przez Rejonowego Przedstawiciela Wojskowego, jak również pracowników naukowych Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Rzeszowskiej.

 

Firma zrealizowała projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie i publikacja zdjęć, filmów bądź jakichkolwiek informacji bez zgody jest zabronione.