INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ USŁUG DORADCZYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEPROWADZENIU AUDYTU WZORNICZEGO I OPRACOWANIU STRATEGII WZORNICZEJ

15 listopada 2017

Podkarpackie Zakłady Mechaniczne Sp. z o.o. Sp. komandytowa przedkłada do publicznej widomości informację na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego dla firmy Podkarpackie Zakłady Mechaniczne Sp. z o.o. Sp. komandytowa oraz opracowaniu na podstawie przeprowadzonego audytu strategii wzorniczej przedsiębiorstwa w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję I Etap.

 

Załączniki: